Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

Начало > Консултация

Консултация при тревожно разстройство, депресия и психоза

Психологична консултация

Едно посещение в моя кабинет не може да доведе до поставяне или отмяна на диагноза, нито до предписване или спиране на лекарства. Но двадесетгодишната практика в психиатрична клиника ме е сблъскала с почти целия спектър от психични разстройства, тяхното протичане, лечение, възможности за терапия и рехабилитация и бихте могли да използвате моето мнение, оценка, препоръки, информация за центрове и колеги, които работят в определени области.

Бих могла да консултирам близки на хора с психични заболявания, трудни за приемане, осмисляне и лекуване.Прочетете: Зигмунд Фройд за неврозите


Информирайте се за:

Тревожни състояния

Афективни разстройства

Психози

Личностови разстройстваПрочетете откъси от книгата "Истината за психичните болести"

Запишете час за консултация на тел. 0888 580 030горе