Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти Психични разстройства Текстове

Начало > За мен

Автобиография

Истината за психичните болести - книга

Трудов стаж

07.2005 – продължава
УМБАЛ “Александровска”, Психиатрична клиника
клиничен психолог, психотерапевт, водещ на психообучения

12.2001 - 2005
УМБАЛ “Александровска”, Психиатрична клиника, Дневен стационар
клиничен психолог, групов терапевт, ръководител на програмата

2006 - продължава
Психолог - свободна професия

05.1995-01.2001
СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика
Катедра по математическа логика
Редовен докторант по математическа логика; хоноруван асистент
Отчислена с право на защита на дисертация


Квалификации

07.2006
Психодрама - асистент

2002 – 12.2006
Обучение по психодрама

09.2005 – (продължава)
Формиране в психоанализа

1999 – 2001
Обучение по краткосрочна терапия

Образование

2021 - продължава
СофтУни - обучение по дигитален маркетинг

07.2003 - 05.2008
Медицински университет, София
Специализация по клинична психология

1999 – 2001
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Специалност: Психология
Специализация: Клинична психология
Степен: Магистър
Успех от следването: отличен

1987 – 1992
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
Специалност: Информатика
Специализация: Математическа логика
Степен: Магистър
Успех от следването: мн. добър

1982 - 1987
Математическа гимназия „Баба Тонка” – Русе
УПК със специалност „Оператор и програмист на ЕИМ”

Публикации и доклади

 1. (Превод от френски) Брьон, Д., Бернар, Фр. "Тялото", ЦПСП, София, 2016
 2. Божкова Е. "Истината за психичните болести", ЦПСП, София, 2013
 3. Божкова Е. Новата епидемия – биполярно афективно разстройство. Сборник по клинична и консултативна психология, София, 2012
 4. Божкова Е. Психообучение за шизофрения от психоаналитични позиции. Доклад на ХІХ годишна конференция на Българската психиатрична асоциация, 14-16 октомври 2011
 5. Божкова Е., Жекова Д., Ончев Г. Клиничен случай с параноидна шизофрения. Медицински преглед, 2011, бр. 3, 64-69
 6. Божкова Е. Фокусирана към решения кратка терапия в психиатричен дневен център. Психология - теория и практика, 2011, бр. 3, 85-95
 7. Божкова Е. Вътреболнична рехабилитация в психиатрична клиника. Клинична и консултативна психология, 2010, бр. 1, 46-50
 8. Божкова Е. Когнитивни нарушения при шизофрения. Медицински преглед, 2009, бр. 2, 17-22
 9. Божкова Е. Несъзнавани психични механизми при параноидна шизофрения. Българско списание по психология, 2009, бр.1-2
 10. Койчев Г., Бабука М., Божкова Е., Ферчева А. Клиничен случай с прогресивна парализа. Рецептор, брой 1, 2008, год. V, 28-32
 11. Божкова Е. Христов Вл. Психологичен профил на диабетика. Несъзнавани съпротиви към режима на лечение при захарен диабет. Ендокринология, бр. 4, 2007
 12. Божкова Е., Бостанджиев Вл. Структура на ориентираното към решения интервю. Психологични изследвания – книжка 1, 2002. София: АИ “Проф. М. Дринов”
 13. Божкова Е. Приложение и ефективност на някои психотерапевтични техники. София: Бюлетин БПА, 3/4 2001
 14. Божкова Е., Бостанджиев Вл. Думите на клиента и мислите на терапевта – факти, измислици или преживявания? София: Бюлетин БПА, 3/2000
 15. Обучителен курс “Етапи на интервюто в кратка терапия” и научен доклад “Обработка на информацията и извличане на решение в кратка терапия” – годишна конференция на Българската психиатрична асоциация, 5-7 октомври 2001г.
 16. Обучителен курс “Фокусирана към решения групова терапия” – Научно-практическа конференция с международно участие
  на сдружение “Частна психиатрия” 7-9 юни 2002г
 17. Научен доклад: “Проучване на терапевтичното въздействие на груповите дейности в условията на дневен стационар” и обучителен курс: “Групова психотерапия в условията на дневен стационар” – годишна конференция на БПА – 2002 г.
 18. Божкова Е. Логика и психотерапия

Професионални умения

Френски език – писмено и говоримо, завършено 10 ниво на Френски културен институт
Английски език – писмено и говоримо
Руски език – писмено и говоримо
Компютърна грамотност
Шофьорска книжка, категории „А”, „В” и „М”

Лични интереси

Литература, опера, класическа китара.

Спортни постижения

1990        Одеса – световно студентско първенство по шахмат – трето място.

горе