Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

F41.1 Генерализирана тревожност

(според МКБ-10)

Генерализирана тревожност в МКБ-10

Основна характеристика е тревожността, която е генерализирана и постоянна, но не е ограничена до и дори не силно преобладаваща при някакви конкретни външни обстоятелства (т.е. тя е “свободно плуваща тревожност”). Както при другите тревожни разстройства доминиращите симптоми са много разнообразни, но обичайни са оплакванията от чувство на нервност през цялото време, треперене, мускулно напрежение, изпотяване, замайване, сърцебиене, световъртеж, и епигастрален дискомфорт. Страховете, че лицето или негов близък внезапно ще се разболее или ще му се случи нещастие, са често съпътствувани от различни други безпокойства и предчувствия. Това разстройство се среща по-често при жените и обикновено е свързано с хроничен стрес, породен от околната среда. Протичането му е често променливо, но се наблюдава тенденция към флуктуиране и хронифициране.

Диагностични указания
Пациентът трябва да има първични симптоми на тревожност през повечето дни от последните няколко седмици. Тези симптоми обикновено трябва да включват елементи на:
(1) мрачни предчувствия (безпокойство относно бъдещи беди, усещане като че ли си “на ръба”, трудности в концентрацията и др.);
(2) двигателно напрежение (невъзможност да се стои спокойно на едно място, главоболие под формата на напрежение, треперене, неспособност да се отпусне);
(3) вегетативна хиперактивност (замаяност, изпотяване, тахикардия, или тахипнея, епигастрален дискомфорт, световъртеж, сухота в устата и др.).

При децата честата нужда от успокояване и повтарящите се соматични оплаквания могат да бъдат водещи.

Краткотрайната поява (за няколко дни) на други симптоми, в частност на депресия, не изключва генерализираната тревожност като главна диагноза, но не трябва да са налице пълните критерии за депресивен епизод (F32), фобийно тревожно разстройство (F40), паническо разстройство (F41.0) или обсесивно-компулсивно разстройство (F42).

Включва: тревожно състояние; тревожна невроза; тревожна реакция.
Изключва: неврастения (F48.0)
Поръчайте онлайн книгата "Истината за психичните болести"
или прочетете откъси от нея.


Запишете час за консултация на тел. 0888 580 030горе