Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

Начало > Психични разстройства > Личностови разстройства

Когато личността излиза извън нормите...

Личностови разстройства

  • Това отклонение е трайно, през целия живот на човека.

  • Може да носи съществена вреда или на индивида, или на околните.

  • Повлиява поведението на боледуване.

  • Не се лекува с медикаменти или краткосрочни терапии (овладяват се декомпенсациите, но не и самото личностово разстройство).

  • Не води до недееспособност или невменяемост.

Прочетете:

Шизоидно разстройство

"Токсичните връзки"Прочетете откъси от книгата "Истината за психичните болести"

Запишете час за консултация на тел. 0888 580 030горе