Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

F40.0 Агорафобия

(според МКБ-10)

МКБ-10

Относително добре дефинирана група от фобии, обхващащи страх от напускане на дома, влизане в магазини, сред тълпи и публични места или пътуване сам във влак, автобус или самолет. Настоящият, както и предишните епизоди, често се съпътстват с

пристъпи на паника.

Често са налице и други допълнителни симптоми като депресия, обсесивни симптоми и социална фобия. Избягването на фобийната ситуация е силно изразено, но някои страдащи от агорафобия пациенти изпитват ниско ниво на тревожност, защото са в състояние системно да избягват фобийните си ситуации.


Диагностични указания

За да бъде поставена сигурна диагноза, трябва да бъдат налице следните условия:
(1) симптомите – психологични или вегетативни, трябва да бъдат първична проява на тревожността, а не да са вторични по отношение на други симптоми като налудности или натрапливи мисли;
(2) тревожността трябва да бъде ограничена до (или да се проявява предимно в) поне две от следните ситуации: тълпи, обществени места, пътувания далече от дома или пътувания сам;
(3) избягването на фобийната ситуация е или е била доминираща характеристика.

При децата честата нужда от успокояване и повтарящите се соматични оплаквания могат да бъдат водещи.

При диференциалната диагноза трябва да се помни, че някои страдащи от агорафобия изпитват ниско ниво на тревожност, защото са в състояние системно да избягват фобийните си ситуации. Наличието на други симптоми като депресия, пристъпи на паника, деперсонализация, натрапливи симптоми и социални фобии не променя валидността на диагнозата, при условие, че те не доминират в клиничната картина. Ако лицето е в депресивен епизод, когато се появят фобийните симптоми, диагнозата депресивен епизод е по-подходяща основна диагноза; това по-често се среща при случаи с по-късно начало на заболяването.

Наличието или отсъствието на паническо разстройство (F41.0) в болшинството от случаите, когато е налице агорафобна ситуация, може да се обозначи посредством пети кодов знак:

F40.00 агорафобия без паническо разстройство

F40.01 агорафобия с паническо разстройство

Включва: Паническо разстройство с агорафобия

Прочетете откъси от книгата "Истината за психичните болести"

Запишете час за консултация на тел. 0888 580 030горе