Начало > Консултация

Консултация при тревожно разстройство, депресия и психоза


Едно посещение в моя кабинет не може да доведе до поставяне или отмяна на диагноза, нито до предписване или спиране на лекарства. Но двадесетгодишната практика в психиатрична клиника ме е сблъскала с почти целия спектър от психични разстройства, тяхното протичане, лечение, възможности за терапия и рехабилитация и бихте могли да използвате моето мнение, оценка, препоръки, информация за центрове и колеги, които работят в определени области.

Бих могла да консултирам близки на хора с психични заболявания, трудни за приемане, осмисляне и лекуване.
Прочетете повече за:

"Неврозите показват, от една страна, поразяващи и далеко разпростиращи се места на съответствие с такива големи социални институции като изкуство, религия и философия. Но, от друга страна, те изглеждат тяхно изопачаване. Би могло да се твърди, че един случай на хистерия е карикатура на дело на изкуството, че една натраплива невроза е карикатура на религия и че една параноидна самоизмама е карикатура на философска система. Отклонението се разрешава в края на краищата чрез факта, че неврозите са социални структури. Те се стремят да извършат чрез частно средство това, което е осъществено в обществото чрез колективните усилия. Ако анализираме инстинктите при работа с неврозите, откриваме, че определящо влияние в тях се упражнява от инстинктивни сили от сексуален произход; съответните формации на културата, от друга страна, са базирани върху социални инстинкти, произхождащи от комбинацията на егоистични и еротични елементи. Сексуалните потребности не са способни да обединяват хората по същия начин, както е при стремежите за самозапазване. Сексуалното удовлетворение е по същество частно дело на всеки индивид.

Асоциалната природа на неврозите има своя генетичен произход в тяхната най-фундаментална цел, която е да се избяга от една неудовлетворяваща реалност в по-приятния свят на фантазията. Реалния свят, който невротиците отбягват по този начин, е под властта на човешкото общество и на институциите, колективно създадени от него. Отвръщайки се от реалността, в същото време човек се оттегля от обществото."

Зигмунд Фройд, Тотем и табу, стр. 117-118