Начало > "Истината за психичните болести"
Книгата съдържа информация, която може да бъде полезна както на психолози, лекари, социални работници, социални педагози и други помагащи професии, така също и на хора, които са търсили и ползват психиатрична помощ. На достъпен език и с подходящи примери са обяснени основни факти за психичните разстройства, разгледани през призмата на психоаналитичната теория.
София, 2013 г.

Можете да поръчате книгата на сайта на издателство "Център за психосоциална подкрепа"

или да я намерите (в София) в: Къща за птици на ул. Проф. Асен Златаров 22,

Книжарница "Гринуич" на бул. Витоша 37,

Книжарница Нисим/Колибри на бул. „Васил Левски“ 57,

Книжарници "Сиела" и др.


Внимание - печатна грешка!

В теста „Знаем ли достатъчно за тревожните разстройства?“ на стр. 124 са сгрешени номерата на въпросите. № 4 се повтаря и следващите са изместени с един напред. Можете да коригирате грешката, като поправите втория № 4 - да стане № 5, № 5 - да стане № 6 и т.н., № 19 трябва да стане № 20. След тази корекция, таблицата с отговорите на теста на стр. 204 вече отговаря на действителността ;-)

Съжалявам за причиненото неудобство!