Начало > За мен

Елка Димитрова Божкова


София
Телефон: 0888 580 030
e-mail: elka@bozhkova.info

Трудов стаж

07.2005 – (продължава) УБ “Александровска”, Психиатрична клиника
клиничен психолог, групов терапевт
12.2001 - 2005 УБ “Александровска”, Психиатрична клиника, Дневен стационар
клиничен психолог, групов терапевт, ръководител на програмата
2000 – 2001 ПИК център
Сътрудник
05.1995-01.2001 СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика
Катедра по математическа логика
Редовен докторант по математическа логика; хоноруван асистент
Отчислена с право на защита на дисертация

Квалификации

03.2015 Стаж в Дневните стационари в Боньой, Вил д'Авре и Лонжюмо, Франция.
07.2006 Психодрама - асистент
2002 – 12.2006 Обучение по психодрама
09.2005 – (продължава) Формиране в психоанализа
1999 – 2001 Обучение по краткосрочна терапия
1999 – 2004 Семинари по краткосрочна терапия
2000 Курс за следдипломно образование на Националния център по наркомании
2000 - (продължава) Курсове по когнитивна терапия, психодрама, мотивационно интервюиране и др.

Образование

07.2003 - 05.2008

1999 – 2001

1987 – 1992
Медицински университет, София
Специализация по клинична психология

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
Специалност: Психология
Специализация: Клинична психология
Степен: Магистър
Успех от следването: отличен

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”
Специалност: Информатика
Специализация: Математическа логика
Степен: Магистър
Успех от следването: мн. добър
1982 - 1987 Математическа гимназия „Баба Тонка” – Русе
УПК със специалност „Оператор и програмист на ЕИМ”

Публикации и доклади

 1. Божкова, Е. Логика и топология в семинар 10 "Тревогата" на Жак Лакан. Доклад на семинар с Клод-Ноел Пикман, София 25-26 май 2019.
 2. Божкова, Е. Дискурсът на господаря и дискурсът на аналитика. Доклад на Научна конференция “Властта” 10-11 МАЙ 2019 г, организирана от Сдружение „Колегиум частна психиатрия“.
 3. Божкова, Е. Психоаналитичният дискурс в психиатрията. Доклад на Aкадемична конференция „Векът на психоанализата в България“, 17.11.2018, НБУ.
 4. Божкова, Е. Институционална психотерапия. Доклад на Научна конференция "Травмата - биологични, психологични и социални аспекти", 13-14 април 2018, оранизирана от Сдружение "Колегиум частна психиатрия" и НЦОЗА.
 5. (Превод от френски) Брьон, Д., Бернар, Фр. "Тялото" ЦПСП, София, 2016
 6. Божкова Е. "Истината за психичните болести" ЦПСП, София, 2013
 7. Божкова Е. Новата епидемия – биполярно афективно разстройство. Сборник по клинична и консултативна психология, София, 2012
 8. Божкова Е. Психообучение за шизофрения от психоаналитични позиции. Доклад на ХІХ годишна конференция на Българската психиатрична асоциация, 14-16 октомври 2011
 9. Божкова Е., Жекова Д., Ончев Г. Клиничен случай с параноидна шизофрения. Медицински преглед, 2011, бр. 3, 64-69
 10. Божкова Е. Фокусирана към решения кратка терапия в психиатричен дневен център. Психология - теория и практика, 2011, бр. 3, 85-95
 11. Божкова Е. Вътреболнична рехабилитация в психиатрична клиника. Клинична и консултативна психология, 2010, бр. 1, 46-50
 12. Божкова Е. Когнитивни нарушения при шизофрения. Медицински преглед, 2009, бр. 2, 17-22
 13. Божкова Е. Несъзнавани психични механизми при параноидна шизофрения. Българско списание по психология, 2009, бр.1-2
 14. Койчев Г., Бабука М., Божкова Е., Ферчева А. Клиничен случай с прогресивна парализа. Рецептор, брой 1, 2008, год. V, 28-32
 15. Божкова Е. Христов Вл. Психологичен профил на диабетика. Несъзнавани съпротиви към режима на лечение при захарен диабет. Ендокринология, бр. 4, 2007
 16. Божкова Е., Бостанджиев Вл. Структура на ориентираното към решения интервю. Психологични изследвания – книжка 1, 2002. София: АИ “Проф. М. Дринов”
 17. Божкова Е. Приложение и ефективност на някои психотерапевтични техники. София: Бюлетин БПА, 3/4 2001
 18. Божкова Е., Бостанджиев Вл. Думите на клиента и мислите на терапевта – факти, измислици или преживявания? София: Бюлетин БПА, 3/2000
 19. Обучителен курс “Етапи на интервюто в кратка терапия” и научен доклад “Обработка на информацията и извличане на решение в кратка терапия” – годишна конференция на Българската психиатрична асоциация, 5-7 октомври 2001г.
 20. Обучителен курс “Фокусирана към решения групова терапия” – Научно-практическа конференция с международно участие
  на сдружение “Частна психиатрия” 7-9 юни 2002г
 21. Научен доклад: “Проучване на терапевтичното въздействие на груповите дейности в условията на дневен стационар” и обучителен курс: “Групова психотерапия в условията на дневен стационар” – годишна конференция на БПА – 2002 г.
 22. Божкова Е. Логика и психотерапия

Професионални умения

Френски език – писмено и говоримо, завършено 10 ниво на Френски културен институт
Английски език – писмено и говоримо
Руски език – писмено и говоримо
Компютърна грамотност
Шофьорска книжка, категории „А”, „В” и „М”

Лични интереси

Литература, опера, класическа китара.

Спортни постижения

1990        Одеса – световно студентско първенство по шахмат – трето място.