Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

Паническото разстройство според МКБ-10

Паническо разстройство в МКБ-10

F41.0 Паническо разстройство (епизодична пароксизмална тревожност)

Основна характеристика са повтарящите се пристъпи на силна тревожност (паника), които не се ограничават до определена ситуация или обстоятелства, поради което са непредсказуеми. Както и при другите тревожни разстройства, преобладаващите симптоми обхващат внезапен пристъп на сърцебиене, болка в гърдите, чувство на задушаване, позив за повръщане и чувство за нереалност (деперсонализация или дереализация). Често се срещат вторичен страх от смъртта, от загуба на контрол и от полудяване. Паническото разстройство не бива да се поставя като основна диагноза, ако пациентът е в депресивен епизод по време на появата на пристъпа. При тези случаи пристъпите на паника вероятно са вторични на депресията.


Диагностични указания

Според тази класификация, когато настъпва пристъп на паника в установена фобийна ситуация, това се счита като израз на тежестта на фобията, на която трябва да бъде дадено диагностично предимство. Диагнозата паническо разстройство трябва да бъде поставена само в случаите, когато липсва която и да е от фобиите, посочени във F40.-.

За да бъде поставена със сигурност тази диагноза, трябва да са налице няколко тежки пристъпа на вегетативна тревожност за период от около 1 месец:

(1) в обстоятелства, където няма обективна опасност;
(2) пристъпите не трябва да са ограничени до известна или предвидима ситуация;
(3) между пристъпите трябва да има период сравнително свободен от симптоми на тревожност (макар че е честа предварителната тревожност на очакване).
Включва: паническа атака, паническо състояние.

В диференциалната диагноза, както вече отбелязахме, паническото разстройство трябва да се разграничава от паническите атаки, появяващи се като част от установено фобийно разстройство. Паническите атаки може да са резултат на депресивно заболяване, особено при мъжете, и ако по същото време са изпълнени критериите за депресивно разстройство, то не бива да се поставя като основна диагнозата паническо разстройство.

Прочетете:

Помощ при паник атаки. Плюсове и минуси на различните подходиПрочетете откъси от книгата "Истината за психичните болести"

Запишете час за консултация на тел. 0888 580 030горе