Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

Психологична помощ при захарен диабет

Животът със захарен диабет е труден. От една страна, трябва да приемеш наличието на хронична нелечима болест, която те застрашава. От друга страна, да спазваш многобройните изисквания, които осигуряват добрия контрол. Психологичната помощ може да допринесе и в двете посоки и да даде подкрепа, кураж и воля за пълноценен живот въпреки болестта.

Основните фактори, които влияят върху лечението и които зависят силно от поведението на пациента, са храненето, двигателната активност, измерването на кръвна захар и гликиран хемоглобин. Предлагам ви три прости правила във всяка от тези три области. Те не могат да изчерпят препоръките към диабетно болните, но са едно начало, което може съществено да подобри качеството ви на жиовт.

Прочетете статията "Психологичен профил на диабетика. Несъзнавани съпротиви към режима на лечение при захарен диабет", публикувана в сп. "Ендокринология", бр. 4, 2007 г.

Прочетете още:

Хранителна пирамида при захарен диабет

Двигателна активност при захарен диабет

Кръвно-захарен профил и гликиран хемоглобингоре