Начало > За специалисти

За специалисти

Споделяне на опит

Семинари

Библиотека
Вход (с парола) за членове и привърженици на Асоциация Българско психоаналитично пространство
"Ако обаче между вас има някой, който не би се задоволил с едно повърхностно запознанство с психоанализата и би желал да встъпи в трайни отношения с нея, то аз не само че няма да го посъветвам, но и направо ще го предупредя да не прави това. Както стоят нещата сега, с подобен професионален избор той ще унищожи възможностите за успех в някой университет, а ако се опита да живее като практикуващ лекар, ще се озове в общество, което не разбира неговите стремежи, което не му се доверява и го смята за враг, и ще насъска срещу него всички дремещи в недрата му зли духове."

Зигмунд Фройд, "Увод в психоанализата", стр. 5-7