Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

Начало > Прилики и разлики

Прилики и разлики между психиатър, клиничен психолог, психотерапевт и психоаналитик

Неслучайно възникват неясноти по този въпрос - изброените професии имат много общо помежду си:
  • Осигуряване на достатъчно време, защитено пространство, конфиденциалност и липса на морално осъждане.

  • Интерес към всички аспекти от личността и функционирането, а не само към отделен симптом.

  • Разбиране за влиянието на психиката върху телесното здраве.

  • Уважение към пациента; приемането му като говорещ субект, който участва равностойно в своето лечение, а не като обект на изследвания и манипулации.


Основни разлики:  • Психиатърът е лекар; само той може да предписва (и спира) медикаменти. От друга страна, специалността по психиатрия сама по себе си не е достатъчна за практикуване на психотерапия - необходимо е допълнително формиране.

  • Не всеки психолог е клиничен психолог, има и други възможни специализации - спортен психолог, училищен психолог, бизнес психолог и т.н.

  • Клиничният психолог е обучен да работи с телесно и психично болни хора, да провежда диагностика с помощта на психологични тестове, да прилага определен психотерапевтичен метод, в зависимост от формирането си.

  • Психотерапевтът е обикновено психолог или психиатър (понякога и с друга специалност), който има допълнително формиране с три основни компонента: (1) лична терапия; (2) теоретично обучение; (3) работа под супервизия. Не всеки психотерапевт е психоаналитик.

  • Психоаналитик е човекът, който се е осмелил да изследва собственото си несъзнавано и да преоткрие "на собствен гръб" теорията на Зигмунд Фройд. Той ще поиска от Вас да казвате всичко, което Ви дойде на ум, да не премълчавате нищо от съображения, че не е важно, не е удобно или не е свързано с темата.  • горе