Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

Начало > Агресията на пътя

Агресията на пътя - участие в Темата на Нова

Появиха се в последните години нови теории, свързани с отглеждането на деца и с така нареченото личностово развитие. Според тези нови теории човек не трябва да има ограничения, добре е всичко да му бъде позволено... и някак си отпадна съобразяването с другите хора, разбирането, че всъщност това, което ни е позволено, то е ограничено от някакви правила, от правата на другите хора, от доброто на другите хора. И в тоя смисъл човекът на пътя по някакъв начин се чувства господар, чувства се с предимство.

Участие в Темата на Нова

Гледайте и цялото предаване

- Има ли профил агресорът?

- В душата си той е по-скоро несигурен човек, със застрашено его, с опит да компенсира, понякога с помощта на скъпи автомобили, понякога с помощта на допълнителни занимания за укрепване на физическата сила. По-скоро човек, принадлежащ към група - това им дава допълнителна увереност за извършване на агресивни действия.горе