Карта на сайта Ново COVID-19 и психично здраве В медиите Контакти За мен Текстове

Начало > Подкрепа за намиране на работа

Подкрепа за намиране на работа

(за младежи до 29 г.)

Предлагам безплатна консултация на семейства, в които има трайно безработен младеж. След това има възможност за включване в международен проект, провеждан в четири европейски столици. Извън големите институции, младежите ще получават подкрепа и обучения, които ще им помогнат да придобият увереност в своите способности и реализация. Ще получат помощ за намиране на работа и по време на първата година от трудовия си стаж.

Включването е подходящо за млади хора, които имат шанс, но нещо малко не им достига, за да започнат работа.

Какво означава NEET:

Not in Education, Employment or Training -

млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение.


горе