Начало > Връзки

Някои интернет-адреси:

Информация за психичното

Българско психоаналитично пространство

Център за подпомагане на хора, преживели изтезание - АСЕТ

Българска асоциация по психотерапия

Дружество на психолозите в България

Група за развитие на психоаналитичната практика в България

Факултет по математика и информатика на СУ, Катедра по математическа логика

Център за психосоциална подкрепа

Espace Analytique

Психотестове за шофьори