Заместник-министърът на здравеопазването твърди пред пациентска организация, че е приоритет за Министерството да осигури на психичноболните непрекъснатост на грижите и социално включване.

Писмо от Бойко Пенков 1 Писмо от Бойко Пенков 2 Писмо от Бойко Пенков 3
Сдружение "Цветен ден" му поставя въпроси, които показват несъстоятелността на позицията му.

Писмо от с Цветен ден

Обратно