Начало > За диабетици

Кръвно-захарен профил и гликиран хемоглобин


Три правила за самоконтрол на гликемията:

Терапевтични цели на гликемичния контрол:

(според Препоръките за добра практика при захарен диабет на Българското дружество по ендокринология)

1. Плазмена гликемия на гладно – до 6.1 mmol/l;

2. Плазмена гликемия два часа след хранене - до 7.5 mmol/l;

3. Гликиран хемоглобин (HbA1c) - до 6.5%.