Начало > Подкрепа за намиране на работа

Подкрепа за намиране на работа

(за младежи до 29 г.)

Предлагам безплатна консултация на семейства, в които има трайно безработен младеж, както и включване на младежа в програми, които ще му помогнат да се обучи допълнително, да придобие увереност в своите способности и реализация, да намери работа и да се задържи на нея поне една година.

Заниманията ще се провеждат в специална къща в София, извън големите институции.

Местата са ограничени. Дейностите са в рамките на международен проект, провеждан в четири европейски столици.

Предложението е подходящо за млади хора, които имат шанс, но малко (или повече) не им достига, за да започнат работа.

тел. 088 858 0030, e-mail: elka@bozhkova.info

NEET

Not in Education, Employment or Training -
млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение.

Ако сте в тази група, сега е моментът да я напуснете!

smiley