Начало > За специалисти > Библиотека

Библиотека по психоанализа, психология, психотерапия


Тук са включени статии, откъси от книги и връзки към текстове, публикувани в други сайтове (за които не мога да гарантирам, че винаги ще работят ;-)
Каталог
 1. Долто, Фр. Всичко е език -
 2. Долто, Фр. Несъзнаваният образ на тялото -
 3. Лакан, Ж. Семейните комплекси -
 4. Ландман, П. Фройд -
 5. Манони, М. Изоставащото дете и неговата майка -
 6. Ончев, Г. Личностова абнормност в клиничната практика -
 7. Фройд, З. Психология на масите и анализ на Аза -
 8. Фройд, З. Тотем и табу -
 9. Фройд, З. Увод в психоанализата -
 10. Димитрова, М. Психоанализата - откритието на Зигмунд Фройд (bg) - статия в списание Европа 2001, стр. 19, бр. 4, година XIII, 2006г.
 11. Лакан, Ж. Семинар 1. Работы Фрейда по технике психоанализа.(ru)
 12. Лакан, Ж. Семинар 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа.(ru)
 13. Фройд, З. Фантазии и сънища (bg).
 14. Фройд, З. Анализ фобии пятилетнего мальчика (ru).
 15. Фройд, З. Заметки о случае невроза навязчивости (ru).
 16. Якобсон, Р. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений. (ru)
 17. Katzarov, G. Nazir Hamad et Thiery Najman: Malaise dans la famille. Entretiens sur la psychanalise de l'enfant. (fr)


Зигмунд ФройдЖак Лакан